Veilig werken in de zorg

Ziektes kunnen soms besmettelijk zijn, zeker als zij veroorzaakt worden door bacteriën, virussen en of schimmels. Infectie kan plaatsvinden door contact met besmet voedsel of drank, na inademing van besmette lucht, door contact met besmette dieren of door contact met zieke mensen.

Slechts een klein deel van de vele micro-organismen die er zijn, kunnen een infectie veroorzaken bij de mens. Maar een klein deel van deze organismen zijn er toch nog heel veel.

Verkoudheid, longontsteking, tetanus, kinkhoest, malaria, tuberculose, krentenbaard en cholera zijn enkele voorbeelden.

Vuile injectienaalden in naaldcontainer

Vooral medewerkers in de zorg (thuiszorg, verzorgingstehuis, ziekenhuis) moeten voorzichtig zijn omdat bij contact met bloed het risico op infectie verhoogt.

De algemene richtlijn is dat men een kleine prik, snee of bijtwond goed moet laten doorbloeden en daarna de wond met lauwwarm water moet uitspoelen (liefst onder de kraan). Daarna moet men de wond ontsmetten met alcohol 70% of chloorhexidine oplossing 1%.

Zeer risicovol is het als zich men per ongeluk zelf prikt met een bebloede injectienaald van een patiënt (prikaccident). De helft van alle prikaccidenten gebeurt in het ziekenhuis, maar ook bij het opruimen van naalden gaat het vaak mis.

De gemeente Sittard-Geleen verstrekt naaldencontainers zodat besmette spuiten en naalden niet op straat belanden. Maar ook de apotheek helpt mee, er zijn veilige naaldsystemen in de handel die ervoor zorgen dat de kans op prikken kleiner wordt. Sedert 2012 is het gebruik van veilige naaldsystemen verplicht bij het gebruik in de zorg. Vaak gaat het namelijk mis bij het zelf verwijderen van de beschermdop op de naald, zeker als men het niet gewend is. Apotheek Born, Frank Sikkes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*