Stimuleringsfonds Wonen

De Limburger van 19 februari maakt melding dat de provincie voornemens is medio 2020 een Stimuleringsfonds Wonen te introduceren met als doel een betere doorstroming op de woningmarkt te realiseren. Het CDA vraagt hier inmiddels vanaf februari 2017  regelmatig aandacht voor en juicht dit initiatief dan ook van harte toe.

Nu drie jaar later zijn er in Sittard-Geleen, en zeker in de kleine kernen nog altijd té weinig starters- en levensloopbestendige woningen. Deze situatie is volgens het CDA nog altijd een van de oorzaken waarom de gewenste doorstroom niet op gang komt. Er zijn simpelweg té weinig geschikte of geschikt te maken levensloopbestendige woningen in Sittard-Geleen. In de volksmond en in de media wordt niet voor niets gesuggereerd dat “er te veel mensen in de verkeerde huizen wonen” waardoor die gewenste doorstroom nog steeds niet op gang komt. Een conclusie die landelijk gedeeld wordt door diverse brancheorganisaties zoals Aedes en de Woonbond. Verder meldt Aedes namens de woningcorporaties  aan de Tweede Kamer dat “woningnood in ons land onacceptabel en onnodig is”. Misschien draaien het Kabinet maar ook de gemeenten te veel aan de welbekende knoppen waardoor de doorstroom niet op gang komt.

Het CDA is dan ook verheugd dat de provincie door invoering van dit Stimuleringsfonds Wonen de woningnood aan de kaak stelt en een positieve injectie aan de woningmarkt wil geven en de “verstoppingen” te lijf wil gaan. De provincie is bereid door het verstrekken van leningen, garanties en/of subsidies zo’n 40 à 50 projecten te faciliteren. Volgens het krantenbericht gaat het over zo’n 400 tot 500 woningen.

Verder stelt het provinciebestuur de Staten voor om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Agenda Wonen 2020-2023. Dat geld is de komende vier jaar nodig voor met name de procesondersteuning van gemeenten, projecten en initiatiefnemers. Gemeenten maar ook woningcorporaties zijn uiteindelijk volgens de provincie dé organisaties die de sleutel in handen zullen hebben.

Het CDA heeft in de persoon van Jos Schlössels het (deels) nieuwe college gevraagd of zij van dit voornemen van de provincie op de hoogte is. Verder is Schlössels uiteraard benieuwd of het college met bepaalde woonprojecten wil gaan lobbyen om voor deze nieuwe regeling in aanmerking te komen.

Wordt vervolgd.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*